ANBI

De Katwijkse Reddingsbrigade is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Dit houdt in dat de KRB geen schenkings- en/of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.
SAR Katwijk wordt georganiseerd door de Katwijkse Reddingsbrigade.

Naam: Katwijkse Reddingsbrigade (Ook bekend als KRB)
KvK: 40445104
RSIN: 803812358
Postadres: Postbus 2005, 2220 BA Katwijk aan zee
Doelstelling: De vereniging heeft tot doel het voorkomen van verdrinkingsongevallen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Actueel beleidsplan
Statuten

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

  • Michael van der Plas (Voorzitter)
  • Elise Korndoffer (Secretaris)
  • Rogier Hoek (Penningmeester)
  • Bert de Gunst (Bestuurslid materiaal)
  • Anneke Guijt (Bestuurslid Stranddienst en SAR Katwijk)
  • Jolanda Korndorffer (Bestuurslid Zwembad)
  • Kees de Mol (Bestuurslid Communicatie en Activiteiten)
  • Ferry Spros (Bestuurslid EHBO)
  • Rick van Duijvenbode (Bestuurslid Strandopleidingen)

De bovengenoemde bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden, ook vrijwilligers die actief betrokken zijn bij commissiewerk ontvangen hier ook geen beloning voor. Actieve vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan de bewaking van het kustgebied in en rondom Katwijk ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding.  De Katwijkse Reddingsbrigade hoeft deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven omdat deze onbelast zijn.

Financiële stukken
Jaarrekening 2018
Winst en Verlies 2017

Start typing and press Enter to search