Zoek

ANBI

De Katwijkse Reddingsbrigade is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. Dit houdt in dat de KRB geen schenkings- en/of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.  

SAR Katwijk wordt georganiseerd door de Katwijkse Reddingsbrigade.

 

Naam: Katwijkse Reddingsbrigade (Ook bekend als KRB)
KvK: 40445104
RSIN: 803812358
Bezoek- en postadres

Ga naar contactpagina
Doelstelling:

De vereniging heeft tot doel het voorkomen van verdrinkingsongevallen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Actueel beleidsplan

 

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

 

  • Michael van der Plas (Voorzitter)
  • Elise Korndorffer (Secretaris)
  • Rogier Hoek (Penningmeester)
  • Bart de Mooij (Bestuurslid SAR Katwijk)
  • Rick van Duijvenbode (Bestuurslid Strandopleidingen & Materiaal)
  • Galit Rahim (Bestuurslid Stranddienst)
  • Ferry Spros (Bestuurslid EHBO & Zwembad)
  • Jesse de Vreugd (Bestuurslid Activiteiten)
  • Kees de Mol (Bestuurslid Communicatie)
 

De bovengenoemde bestuursleden ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Actieve vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan de bewaking van het kustgebied in en rondom Katwijk ontvangen voor hun werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding. De Katwijkse Reddingsbrigade hoeft deze vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven omdat deze onbelast zijn.

Statuten

statuten2016

Strandinfo App

Download de strandinfo app hier.

Zoeken