De voorbereidingen voor SAR Katwijk 2022 zijn in volle gang en daar hebben wij ook sponsoren bij nodig. In maart is de sponsorovereenkomst voor het platinumpakket getekend door 2L FlexOffices. Wij zijn 2L FlexOffices erg dankbaar voor hun bijdrage!
Zonder sponsoren kan SAR Katwijk niet bestaan. Bent u ook geïnteresseerd in het sponsoren van SAR Katwijk? Kijk dan op onze website of neem contact op met sponsoring@sarkatwijk.nl

Start typing and press Enter to search